Roboty torowe

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowych demontaży układów torowych zarówno kolejowych jak i tramwajowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą taką jak sieć trakcyjna, rozjazdy, układy jezdniowe oraz chodniki. Wykonujemy demontaże utylizując wszelkie powstałe odpady oraz odkupujemy powstały złom. W zakresie prac są również roboty ziemne z przygotowaniem terenu pod budowę. Jako podwykonawca wykonujemy również prace pomocnicze związane z budową nowych torowisk.